Werkwijze Alle Smaken

Algemeen

 • U kunt zich aanmelden voor Alle Smaken middels het invullen van het aanmeldingsformulier op deze website. Indien u hiertoe geen mogelijkheid heeft sturen wij u graag een aanmeldingsformulier per post.
 • Na ontvangst en verwerking van het aanmeldingsformulier wordt er een overeenkomst opgemaakt welke ondertekend in het bezit dient te zijn van Alle Smaken alvorens er met de levering gestart kan worden. Deze overeenkomst wordt u per post, voorzien van een retourenveloppe, toegestuurd.

  In deze overeenkomst staat tevens het met u overeengekomen tijdsblok vermeld. Dit tijdsblok wordt voor het opmaken van de overeenkomst met u kortgesloten, en wordt opgenomen in de overeenkomst. Met u wordt een tijdsblok van 3 uur overeengekomen op een vaste leverdag. Uw bestelling wordt binnen dit tijdsblok geleverd.

Assortiment

 • Alle Smaken voert een ruim assortiment aan maaltijdcomponenten. Al deze componenten zijn apart verpakt zodat u zelf uw menu kunt samenstellen. Daarnaast levert Alle Smaken een ruim assortiment aan soepen en desserts.

  Tijdens de feestdagen zullen er aparte menu’s te bestellen zijn. Het reguliere assortiment en de feestmenu’s kunt u altijd terugvinden op deze website.

Verpakking en hoeveelheden

 • Alle maaltijdcomponenten zijn individueel verpakt. Deze verpakking is speciaal ontwikkeld door Alle Smaken en heeft als groot voordeel dat de folie vanzelf loslaat wanneer u de componenten in de magnetron opwarmt. U hoeft dus geen mes of schaar te gebruiken!
 • De hoeveelheden zijn aangepast aan de gemiddelde behoefte en staan duidelijk op de verpakking vermeld.

Bestellen

 • Bestellen gebeurt via de “Bestellijst Alle Smaken”. Voor het plaatsen van de eerste en de daaropvolgende bestelling worden u twee bestellijsten toegestuurd. Voor het inleveren van de eerste bestelling wordt een eenmalige afspraak met u gemaakt.

  De tweede lijst levert u in bij de bezorger wanneer u de eerste bestelling ontvangt. Vervolgens ontvangt u bij elke levering een lege bestellijst welke u de eerstvolgende levering weer bij de bezorger kunt inleveren. U kunt ook een bestellijst invullen en doorsturen via de website www.alle-smaken.nl.

Ontvangst

 • De bezorger levert de bestelling af aan de deur. Slechts in die gevallen waarin dat strikt noodzakelijk is betreedt de bezorger de woning om u te assisteren.
 • Het kratje blijft bij u achter. Het saldo van de kratjes wordt door Alle Smaken geregistreerd.
 • U zorgt ervoor dat het kratje van de vorige levering klaarstaat bij de deur samen met de ingevulde bestellijst voor de volgende levering. Slechts in die gevallen waarin dat strikt noodzakelijk is assisteert de bezorger u bij het invullen van de bestellijst.
 • U plaatst uw handtekening op de routelijst van de bezorger voor ontvangst van de bestelling.

Opslag

 • U dient ervoor te zorgen dat de maaltijdcomponenten direct na aflevering opgeborgen worden in een goed functionerende koelkast waarbij de temperatuur van de maaltijdcomponenten beneden de 7 graden Celsius blijft. Maaltijdcomponenten waarvan de houdbaarheidstermijn is verstreken dienen weggegooid te worden.
 • De verpakkingen van Alle Smaken zijn bedoeld voor gekoelde opslag. De houdbaarheid is afgestemd op wekelijkse levering. U hoeft de maaltijdcomponenten dan ook niet in te vriezen. Invriezen mag uiteraard, maar dan dienen de maaltijdcomponenten na ontdooien onmiddellijk geconsumeerd te worden, en kan Alle Smaken geen verantwoording nemen voor eventuele verschillen in smaak en consistentie.

Opwarmen

 • U dient ervoor te zorgen dat u bij het opwarmen van de maaltijdcomponenten de opwarminstructie op de verpakking nauwgezet opvolgt, aangezien verkeerd opwarmen een negatief effect heeft op de maaltijdcomponenten.
 • De verpakkingen van Alle Smaken zijn ontworpen en bedoeld voor het opwarmen in de magnetron, waarbij het de bedoeling is om elk bakje afzonderlijk op te warmen. Nadat alle bakjes opgewarmd zijn verwijdert u de folie en kunt u de maaltijdcomponenten overhevelen op een bord.

Klachten

 • Alle Smaken streeft ernaar een hoge constante kwaliteit te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat er zaken misgaan, of dat de maaltijdcomponenten of onze dienstverlening niet voldoen aan uw verwachtingen. Aarzelt u dan niet en laat ons dit weten. Ook als u verbetersuggesties heeft vernemen wij dat graag van u.
 • Klachten dienen bij voorkeur nog dezelfde dag, maar uiterlijk de dag na levering aan Alle Smaken kenbaar gemaakt te worden.
 • Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk gemeld te worden. Dit kan middels een klachtenformulier welk door de bezorger ofwel op de website ingevuld wordt. In dringende gevallen kunnen klachten uiteraard ook telefonisch doorgegeven worden.
 • In het geval van kwaliteitsklachten dient u het betreffende product te bewaren zodat Alle Smaken de mogelijkheid heeft het betreffende product op te halen teneinde de klacht te kunnen behandelen. Kwaliteitsklachten zonder dat Alle Smaken het product heeft kunnen beoordelen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.